Affald


1. Det er forbudt at aflevere autodele, byggeaffald, beton, cement, klinker, køkkenskabe, toiletter, skraldhåndvaske, vinduesglas, PVC og lignende uhåndterbart affald i Ringparken.
Det skal beboere selv aflevere på:
Randers genbrugsplads
Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ
Mandag-fredag ...........10.00-18.00
Lørdag ......................10.00-16.00 
Alle søndage i månederne april - september ...10.00-16.00.

2. Øvrigt affald skal sorteres og afleveres således:

Husholdningsaffald og kattegrus i små poser el. indkøbsposer i container til dagrenovation i nærmeste affaldsskur.
Luk venligst poserne med en knude.

Flasker i specielle containere i nærmeste affaldsskur.

Reklamer/aviser/papir i specielle containere i nærmeste affaldsskur.

Pap inde i miljøstationen. Husk at tømme kasser for plastik og flamingo.
Fold/træd papkasser sammen.

Genbrugstøj i speciel container ved miljøstationen på Ægirsvej.

Planter og pottemuld på pladsen til haveaffald helt oppe ved siden af maskinhus (overfor nr. 49)

Storskrald afleveres inde i miljøstationen. Beboere skal selv sortere storskrald og det gøres lettest ved at sortere inden aflevering. Der må kun anvendes klare poser!

Sortering af storskrald skal ske i følgende grupper:

Jern og metal (øl- og sodavandsdåser, cykler, barnevogne, antenner, tørrestativer, gryder, pander, bestik etc.)

Elektronikskrot (hårde hvidevarer, TV, video, DVD- og CD-afspiller, PC, skærme, printere, telefoner, kaffemaskiner, støvsugere, elværktøj, husholdningsmaskiner)

Stort Brændbart (møbler, tæpper, plastmøbler, hynder, madrasser, persienner etc.)

Småt brændbart (plastik, flamingo, legetøj, textiler, gardiner, plastikurtepotter etc.)

Porcelæn (krukker, vaser, tallerkner, kopper, drikkeglas, spejle etc.)

Miljøfarligt affald (batterier, lysstofrør, sparepærer,

kviksølvtermometre, maling, rengøringsmidler, spraydåser, plante- og insektgifte, medicin, kemikalier, olie etc.)


3. Det er forbudt at henkaste affald på Ringparkens arealer.

4. Det er forbudt at kaste affald eller andre effekter ned fra vinduer og altaner.

5. Det er forbudt at henstille affald i gangarealer, kældergange, i tørre-, vaske-, cykel-, knallert og barnevognsrum.

6. Rygning er forbudt i opgange og overalt i kælder incl. festsal.
Vis hensyn, røgen trækker ind i lejligheder pga. undertryk skabt af ventilationssystem.

7. Det er forbudt at henkaste cigaretskod, tændstikker, o.l. både inden- og udendørs.

 

 

E/F Ringparken

Ægirsvej 1-67

8920 Randers NV

Tlf./sms: 30 64 79 99

Kontakt vicevært Christian Nielsen