Nøgler

Beboere i Ringparken bør have flg. systemnøgler:

Alfa systemnøgle:  Systemnøglen passer til døren i Miljøstationen

Ruko systemnøgle:  Systemnøglen er mærket med et bogstav og to tal, adskilt af en bindestreg. F.eks D 11-7: Systemnøglen passer til vaskerum, tørrerum, cykelrum, barnevognsrum og kælderdøre ved trappeskakter.

Ruko systemnøgle: Systemnøglen er mærket med PB+trecifret tal og et bogstav og et tal. F.eks PB566 B 12: Systemnøglen passer til  branddør ved pulterrum. Beboere i blok A, Ægirsvej 1-7, har ikke denne nøgle.

Ekstra systemnøgler kan bestilles ved personlig henvendelse til vicevært. Husk fuldmagt fra ejer af lejlighed.

Nøgler til postkasser er ikke systemnøgler. Kopi kan derfor laves hos byens låsesmede o.lign.

 

 

E/F Ringparken

Ægirsvej 1-67

8920 Randers NV

Tlf./sms: 30 64 79 99

Kontakt vicevært Christian Nielsen