Varmesystem

Varmesystemet i Ringparken har automatisk styring. Det er lovpligtigt.

Styringen tager højde for tid, forbrug og udetemperatur, således at varmetabet i de lange rør i kælderen minimeres.

Når varmesæsonen starter kan man opleve at en eller flere radiatorer ikke vil varme. Ofte kan det klares ved at skrue termostaten af og give den lille ventilnål lidt motion, så den kan bevæges ind og ud.
Manglende varme kan også skyldes luft i radiatorerne. Luften kan ofte fjernes ved at skrue ALLE radiatorere i lejligheden op på maksimum og lade dem stå der i minimum 24 timer.

Når varmesæsonen slutter anbefales det, at man sikrer sig at radiatorventil og termostat kan lukke HELT for varmen. Hvis ikke, løber der varme gennem radiatoren hele sommeren og det giver en stor varmeregning. Ligeledes kan gulvvarme, der er tændt hele sommeren give en stor varmeregning.

Ofte er det nødvendigt at alle radiatorer i lejligheden bidrager til opvarmning. Selv i rum der ikke anvendes. Det skyldes, at uopvarmede rum kan have kølende effekt på tilstødende rum. Uopvarmede rum frarådes altid, da de øger risikoen for skimmelsvamp.
Ligeledes frarådes det, at man fjerner radiatorer i de forskellige rum.

Udskiftning og evt. fjernelse af radiatorer skal altid udføres af et autoriseret VVS firma. Både for at overholde forsikringsbetingelser og for at undgå utilstrækkelig opvarmning. BEMÆRK: Hvis uautoriserede installationer forårsager vandskader, risikerer man at selv hæfte derfor. Vandskader i etageejendomme kan nemt løbe op i millioner af kroner!

Hvis man får brug for lukning af fjernvarmen, skal man være opmærksom på at det er kun muligt een gang om måneden, og kun i disse måneder: april, maj, juni, august, september og oktober.
Datoerne vil løbende blive oplyst under Nyheder. Lukning er fra kl. 9:30 til 12.
Begrænsningen skyldes at der kun findes een aftapning for hver boligblok, og derved er det nødvendigt at lukke for varmen og varmt vand i hele blokken. Endvidere opstår der hver gang problemer med luft i radiatorerne.

 

E/F Ringparken

Ægirsvej 1-67

8920 Randers NV

Tlf./sms: 30 64 79 99

Kontakt vicevært Christian Nielsen