Kørsel og Parkering

 • Der er en fartbegrænsning på 20km/t, både på Ægirsvej og p-pladserne.
 • Det er forbudt at henstille busser, lastvogne, arbejdsmaskiner, større varebiler o. lign. i Ringparken.
 • Campingvogne må højest parkeres en uge for rengøring.
 • Personvognstrailere skal parkeres på nordside af miljøstation.
 • Motorcykler må kun parkeres på flisearealer efter aftale med vicevært.
 • Det er forbudt at henstille u-indregistrerede køretøjer i Ringparken.
 • Beboere har ingen fortrinsret til bestemte p-pladser.
 • Der skal parkeres præcist midt i p-båsene, så der bliver plads til alle.
 • Knallertkørsel er forbudt på gangstier og flisearealer.
 • Knallert parkering henvises til rum beliggende i gavlene ved nr. 1, 9, 19, 33 og 49
 • Cykler skal udendørs placeres i cykelstativer og indendørs i cykelrum, pulterrum eller lejet kælderrum.
 • Barnevogne og klapvogne skal placeres i barnevognsrum, pulterrum eller lejet kælderrum.  

E/F Ringparken

Ægirsvej 1-67

8920 Randers NV

Tlf./sms: 30 64 79 99

Kontakt vicevært Christian Nielsen