Nyheder

Manglende Varme:
Når varmesæsonen starter, kan man opleve at en eller flere radiatorer ikke vil varme.
Ofte kan det klares ved at skrue termostaten af, og give den lille tap på ventilen lidt motion.
Manglende varme kan også skyldes luft i radiatorerne.
Luften kan ofte fjernes ved at skrue ALLE radiatorere op på maksimum og lade dem være åbne i minimum 24 timer.

Pap og papkasser skal afleveres i Miljøstationen.
Husk at tømme papkasser for flamingo og plastik.
Træd og fold papkasser sammen - så bliver der plads til pap fra alle beboere – tak.

Fjern gamle cykler:
Flere gamle cykler står blot og optager plads.
Det er generende for andre, så stil venligst din gamle cykel over i Miljøstationen – tak.

Næste mulighed for lukning af radiatorvarmen:

?. April 2022, kl. 9:30 til 12. Der bliver kun lukket, hvis man kontakter viceværten i god tid.  

Opslag om legionella:
I fortsættelse af beboermødet den 30-1-2020, hvor der blev orienteret om de tiltag, som bestyrelsen agter at tage i blok A, C, D og E i forbindelse med konstaterede legionella bakterier i det varme vand, opfordres de enkelte beboere til at rense bruserhoved og bruserslange med eddikesyre 32% og vand i forholdet 1:4 i 30 minutter.
Rensning bør foretages med jævne mellemrum, gerne 1 gang månedligt og som absolut minimum hvert ½år.
Ligeledes kan dette råd følges med hensyn til filtre på vandhaner.
For god ordens skyld gøres opmærksom på, at det kolde vand kan drikkes uden fare og uden forudgående kogning.
Når der foreligger en tidsplan over de påtænkte tiltag, vil der ske yderligere orientering.

Tid til oprydning i opgange og kældre:
Husk at fjerne dine ting, der fejlagtigt er placeret i opgange og kældre – tak J

Begrænsning for lukning af fjernvarmen:

Hvis man får brug for lukning af fjernvarmen, skal man være opmærksom på, at det kun er muligt een dag om måneden - og kun i disse måneder: april, maj, juni, august, september og oktober.
D
atoerne vil løbende blive oplyst under "Nyheder".
Lukning er fra kl. 9.30 til kl. 12.00.
Begrænsningen skyldes, at der kun findes een aftapning for hver boligblok, og derved er det nødvendigt at lukke for varmen og varmt vand i hele blokken. Endvidere opstår der hver gang problemer med luft i radiatorerne.

L
uk vinduer og yderdøre:
For at undgå varmespild og uønsket besøg skal yderdøre holdes lukket.
Kældervinduer skal lukkes til position ”ventilation”.
Dvs. vinduet lukkes med håndtaget i skrå-stilling. Det gælder også vinduer i lejede kælderrum.
Yderdøre i kælderen skal altid være lukkede og låst.

Vaskepoletter hos Onkels Pizza:
Vaskepoletter kan købes hos Onkels Pizza, der er beliggende lige ved siden af den forhenværende Kiwi butik.
Der er lukket om tirsdagen. Alle øvrige dage åben fra kl. 15 til 21.


Telefon numre til nødstilfælde:
Husk allerede nu at gemme de vigtige tlf. numre i din telefon – tak
Numrene findes på forsiden.

Parkering:
Parkér venligst korrekt midt i p-båsene, så der bliver plads til alle – tak
Mange beboere ønsker indførsel af gebyr ved forkert parkering, men forhåbentlig kan korrekt parkering opnås blot ved en fælles velvilje – tak.

Bind en knude på din affaldspose:
For at undgå lugtgener fra beskidte containere bedes man binde en knude på sin affaldspose - tak

Check vandforbrug:
Sørg venligst for at dine toiletter og vandhaner ikke drypper – tak.

Udluftning/ventilation:
Korrekt udluftning og ventilation er meget vigtigt.
Sørg altid for at ventilations-ventilerne i køkken og toiletter er rengjorte.

P-plads til personvogns-trailere:
Trailere skal parkeres på nordsiden af miljøstationen. Der er stativ for fastlåsning.
Trailer-ejer skal have adresse på Ægirsvej. Andre trailere bliver fjernet.
Trailere uden reg. nr. bliver også fjernet.

Luk låget:
Læg venligst dit affald i en container hvor låget kan lukkes – tak :-)
Så undgår vi, at rotter, fugle, katte og blæsten sviner med affaldet.

Der er forskel på miljøstation og skraldeskur.
Der findes kun 1 miljøstation i Ringparken og den ligger midt på Ægirsvej.
Du skal aflevere papelektronik, storskrald osv. i miljøstationen – tak.
Kontakt vicevært hvis du ikke har nøgle til miljøstationen.
Der findes 13 skraldeskure.
Skraldeskure er placeret ved nr. 1, 9, 17, 19, 25, 31, 33, 39, 47, 49, 53, 61 og 67.

Husk reservering af vasketider:
Der skal altid reserveres vasketid med hængelås på reservations-tavlen.


Ophold og leg i kældre og opgange er forbudt.
Forældre er ansvarlige for, at egne børn og deres legekammerater overholder ordensreglerne.

Nyheder

E/F Ringparken

Ægirsvej 1-67

8920 Randers NV

Tlf./sms: 30 64 79 99

Kontakt vicevært Christian Nielsen