Renholdelse


8. Beboere har rengøringspligt af trappeopgangene en uge af gangen.trapper

I opgange med 2 lejligheder pr. etage er rengøringspligten fordelt således:

Til venstre: ulige uger (uge 1, 3, 5 osv.)

Til højre: lige uger (uge 2, 4, 6 osv.).

I opgange med 3 lejligheder pr. etage er rengøringspligten fordelt således:

Til venstre: uge 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52

I midten: uge 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53

Til højre: uge 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

I en rengøringsuge påhviler det beboeren at renholde opgangen efter følgende regler:

Trappen vaskes inklusive hele reposén i beboerens etage, ned til reposén i den underliggende etage. Beboere i stueetagen skal rengøre til og med kældergulvet i trapperum samt banke de til ejendommen hørende måtter og rense måtterammen ved hoveddør. Det påhviler beboerne at renholde vægge, dør- og vindueskarme, lister og lampekupler i opgangen.

Vigtigt: Dersom en beboer ikke opfylder sin forpligtelse til at udføre pligtig rengøring efter 1 skriftlig advarsel, er ejerforeningen berettiget til for beboerens regning at iværksætte rengøringen ved et af ejerforeningens bestyrelse valgt rengøringsselskab. Betaling vil blive opkrævet med førstkommende opkrævning af fællesydelse. Ejeren af udlejede ejerlejligheder hæfter for egne lejeres opfyldelse af forpligtelsen og modtager kopi af den skriftlige advarsel.

9. Beboere skal selv renholde vinduer i lejligheder (både ind- og udvendigt), hvorimod ejerforeningen sørger for pudsning af ruder i opgange.

10. Det er forbudt at opsætte annoncer i opgange. Brug opslagstavle inde i miljøstation.

11. Det er forbudt på gange og trapper at henstille effekter (fodtøj, spande, baljer, legetøj, cykler, barnevogne m.v.). Gælder også under trapper.

12. Det er forbudt at tegne og male på Ringparkens træ- og murværk eller på anden måde beskadige Ringparkens bygning og inventar.

13. Sengetøj, tæpper og lignende må ikke udluftes eller bankes i opgange, fra vinduer eller altan.

Tæppebankning henvises til sider på skraldeskure.

 

E/F Ringparken

Ægirsvej 1-67

8920 Randers NV

Tlf./sms: 30 64 79 99

Kontakt vicevært Christian Nielsen