Rengøringspligt

Beboere har rengøringspligt af trappeopgangene en uge af gangen.
I opgange med 2 lejligheder pr. etage er rengøringspligten fordelt således:
Til venstre: ulige uger (uge 1, 3, 5 osv.)
Til højre: lige uger (uge 2, 4, 6 osv.).
 
I opgange med 3 lejligheder pr. etage er rengøringspligten fordelt således:
Til venstre: uge 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52
I midten: uge 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53
Til højre: uge 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51
 
I en rengøringsuge påhviler det beboeren at renholde opgangen efter følgende regler:
Trappen vaskes inklusive hele reposén i beboerens etage, ned til reposén i den
underliggende etage. Beboere i stueetagen skal rengøre til og med kældergulvet i trapperum
samt banke de til ejendommen hørende måtter og rense måtterammen ved hoveddør. Det
påhviler beboerne at renholde vægge, dør- og vindueskarme, lister og lampekupler i
opgangen.
Vigtigt: Dersom en beboer ikke opfylder sin forpligtelse til at udføre pligtig rengøring efter 1
skriftlig advarsel, er ejerforeningen berettiget til for beboerens regning at iværksætte
rengøringen ved et af ejerforeningens bestyrelse valgt rengøringsselskab. Betaling vil blive
opkrævet med førstkommende opkrævning af fællesydelse. Ejeren af udlejede
ejerlejligheder hæfter for egne lejeres opfyldelse af forpligtelsen og modtager kopi af den
skriftlige advarsel.
 
Beboere skal selv renholde vinduer i lejligheder (både ind- og udvendigt), hvorimod
ejerforeningen sørger for pudsning af ruder i opgange.
 
 

E/F Ringparken

Ægirsvej 1-67

8920 Randers NV

Tlf./sms: 30 64 79 99

Kontakt vicevært Christian Nielsen